fbpx

Om oss

Dödsmaskin

Dödsmaskin, 5 april 2012

Kulturföreningen Äntligen är en ideéll, religöst och partipolitiskt obunden förening med syfte att främja ett brett kulturliv i nordöstra Skåne genom att vara en plattform och samverkanspart för olika former av kulturyttringar samt vara en brygga mellan det oetablerade och etablerade.

Kulturföreningen Äntligen startades i början av 2012 och har vuxit fram ur den populära musikscenen Äntligen Onsdag som arrangerats på Biljardkompaniet sedan 2007. Föreningen startades av ett gäng musik- och kulturintresserade som tyckte att det saknades kultur för unga vuxna i Kristianstad.

Kristianstad har ett rikt kulturliv med stor tillgång på teater, film, musik, museum och mycket annat, men för stor del av detta är arrangerat av och för äldre. Äntligen arrangeras av och för unga vuxna främst i åldrarna 18-30 år.

Under premiäråret 2012 hade föreningen evenemang under 28 av årets dagar. På dessa evenemang deltog närmre 100 artister, band, poeter och konstnärer och hade hela 6000 besökare.