Kristianstad Rockfest

Kristianstad Rockfest arrangeras av föreningen med samma namn i tillsammans med Kulturföreningen Äntligen och med stöd av Studiefrämjander SydOst, Svensk Live och Kristianstad Kommun.
Mer om Kristianstad Rockfest hittar du på www.kristianstadrockfest.se