fbpx

Föreningsinformation

Äntligen Årsmöte

Antligen

januari 14th, 2017

0 Comments

KALLELSE TILL KULTURFÖRENINGEN ÄNTLIGENS ÅRSMÖTE 2017
Hej på dig, medlem!

Ett nytt år är här och vi vill fortsätta bidra till ett rikt kulturliv i Kristianstad. 2016 har varit ett fantastiskt år för föreningen.
Vi har arrangerade en mängd kulturevenemang, dessa besöktes av ungefär 6000 personer och över 200 artister, musiker, konstutövare och ståuppkomiker medverkade.
Men nu är det dags att blicka framåt och hålla årsmöte för föreningen. Årsmötet är vårt högst beslutande organ och det är där vi bestämmer vilka som ska leda föreningen under det kommande året och vad föreningens fokus ska vara. Vi kommer välja styrelse, sammanfatta 2016 och planera för 2017. Årsmöteshandlingar hålls tillgängliga en timme innan mötet.

Så välkomna till årsmöte söndagen den 5 februari kl. 18.00 på Biljardkompaniet i Kristianstad.

OBS! Anmäl ditt deltagande på årsmötet senast 2/2 till David, david.r.andersson@amplifi.se
Dagordning för mötet:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesfunktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare tillika rösträknare
§3 Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fastställande av dagordning
§6 Fastställande av tidsschema
§7 Verksamhetsredovisning
a) Styrelsens verksamhetsredovisning
§8 Ekonomisk redovisning
a) Styrelsens resultat- och balansräkning
b) Disposition av årets resultat
§9 Revisorernas berättelse
§10 Frågan om ansvarsfrihet
§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§12 Motioner och propositioner
§13 Val av styrelse
a) Fastställande av antal ledamöter
b) Val av ordförande
c) Val av kassör
d) Val av övriga ledamöter
§17 Val av valberedning
a) Fastställande av antal ledamöter
b) Val av ledamöter i valberedningen
§18 Val av revisor
§19 Övriga frågor
§20 Mötet avslutas

 

 

Det går inte att kommentera detta inlägg.